Over BMMO

De Branchevereniging Media Monitoring Organisaties BMMO is opgericht met als doel het journalistieke medialandschap, inclusief alle nieuwsfeiten, voor zakelijke gebruikers toegankelijk te houden.

Het ontbreekt nu aan uniforme en werkbare regels en afspraken om nieuws en content te kunnen blijven ontsluiten en gebruiken voor informeren, onderzoek, analyses en verrijking. Uitgevers -en organisaties die namens hen optreden- stellen steeds stringentere voorwaarden en financiƫle eisen aan zakelijke gebruikers van nieuws en content. Die voorwaarden en eisen zijn niet altijd transparant en worden evenmin op gelijke wijze toegepast. Dat staat zakelijke gebruikers en hun belangen in de weg.

Leden van Branchevereniging BMMO willen dit gezamenlijke doel bereiken door organisaties, ondernemingen en overheden de mogelijkheid te blijven bieden altijd toegang te hebben tot nieuws en content van alle media. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding en met respect voor de rechthebbenden. Op deze manier blijft onderzoek, analyse, verrijking van content en informeren mogelijk.

De BMMO zal voor stakeholders als gesprekspartner fungeren waar het gaat om regels en afspraken over contentgebruik en het zogeheten rechtvaardige, gelijke speelveld.

Onafhankelijk voorlichten en trainen van professionals wordt daarbij een kerntaak.