Terugblik Event Mediamonitoring: Op Weg naar een Werkbaar Systeem!

Datum: Donderdag 14 september 2023
Locatie: Volkshotel, Amsterdam

Op donderdag 14 september 2023 organiseerde de Branchevereniging Media Monitoring Organisaties (BMMO) haar eerste evenement met als thema: “Mediamonitoring, op weg naar een werkbaar systeem!” Het evenement vond plaats in het sfeervolle Volkshotel in Amsterdam en bracht een schat aan inzichten en expertise over mediamonitoring en gerelateerde onderwerpen.

De Sprekers

Het evenement werd geopend door de ervaren en bekwame dagvoorzitter, Thomas Loudon. Hij leidde de middag met verve en zorgde ervoor dat alles soepel verliep.

Charissa Smits, voorzitter van BMMO, gaf een inspirerende inleiding waarin ze de missie en visie van BMMO uiteenzette. Ze onderstreepte het belang van een positieve en constructieve bijdrage aan de discussie over een werkbaar systeem in de mediamonitoringbranche. Charissa benadrukte: “Ons doel is de professionalisering van de mediamonitoringbranche.”

Christiaan Alberdingk Thijm, deskundige op het gebied van Information Law, nam het podium om te spreken over “Wat betekent het nieuwe auteursrecht voor mediamonitoring?” Zijn presentatie belichtte de historische ontwikkelingen en recente veranderingen in het auteursrecht en de implicaties hiervan voor mediamonitoring. Christiaan wees op het feit dat jongeren steeds meer nieuws consumeren en dat er steeds meer wordt betaald voor nieuws. Hij pleitte voor een systeem waarbij licentiehouders van media content meer als Collectieve Beheersorganisatie optreden, wat zou leiden tot meer transparantie, non-discriminatie en heldere licentieverplichtingen.

Jaap van Zessen, expert in AI en nieuws, deelde een boeiende presentatie over “Wat zijn de consequenties van AI?” Hij besprak de invloed van kunstmatige intelligentie op de mediamonitoring en liet tal van voorbeelden zien hoe AI, zoals chatGPT, het werk van communicatieprofessionals kan vergemakkelijken. Daarnaast gaf Jaap ons een handige tip voor het maken van een AI-gedicht voor Sinterklaas, wat voor de nodige hilariteit zorgde.

Wil je de presentaties van Christiaan of Jaap ontvangen? Stuur een e-mail naar thierry@bmmo.nl en we sturen je de slides toe.

Paneldiscussie en Q&A

Na de presentaties volgde een levendige paneldiscussie waarin de sprekers dieper ingingen op de behandelde onderwerpen en vragen van het publiek beantwoordden. Aan de hand van een drietal prikkelende stellingen over verleden, heden en toekomst van mediamonitoring ontstond een goede discussie waarbij verschillende perspectieven en inzichten werden gedeeld.

De dag werd afgesloten met een gevoel van inspiratie, nieuwe kennis en vooral: Een vooruitzicht op een beter werkbaar systeem.

Wij bedanken nogmaals alle sprekers, aanwezigen en de organisatie van deze middag.

Paneldiscussie met sprekers