Laat zakelijke gebruikers altijd toegang houden tot nieuws

Read this press release in english

Branchevereniging Media Monitoring Organisaties van start als reactie op
marktontwikkeling

UTRECHT, 7 februari 2023 – In de sterk consoliderende markt van nieuwsmakers en -aanbieders in Nederland ontbreekt het aan uniforme en werkbare regels en afspraken voor zakelijke gebruikers om nieuws te kunnen blijven inzetten voor informeren, onderzoek, analyses en verrijking. Een eerste groep van vijf onafhankelijke Nederlandse organisaties heeft daarom de Branchevereniging Media Monitoring Organisaties BMMO opgericht.

De BMMO vertegenwoordigt de belangen van ondernemingen die in opdracht (redactionele) nieuwsbronnen volgen en relevant nieuws en content toegankelijk maken via bijvoorbeeld dagelijkse klant-specifieke nieuwsvoorziening en op dat nieuws analyses en onderzoek uitvoeren. Opdrachtgevers van deze Media Monitoring Organisaties zijn bedrijven, overheden en andere organisaties.

”Als branchevereniging begrijpen we dat ook voor zakelijke gebruikers van redactioneel nieuws regels zijn en een redelijke vergoeding dient te worden betaald”, zegt Charissa Smits, voorzitter van de BMMO vanochtend bij de oprichting. “We maken ons als branchevereniging echter sterk voor heldere, faire en werkbare afspraken wat betreft zakelijke gebruikers van en betaling voor nieuws in lijn met het auteursrecht en andere relevante wetgeving. We houden daarbij rekening met de belangen van alle rechthebbenden en belanghebbenden, inclusief auteurs, media-aanbieders, zakelijke gebruikers en onze leden Media Monitoring Organisaties. Vergoedingen voor het gebruik van nieuws dienen redelijk te zijn en terecht te komen bij de partijen en mensen die er recht op hebben. We zetten ons als BMMO in voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie op het gebied van Media Monitoring waarbij nieuwsaanbieders/uitgevers -en de door hen ingezette partijen- die het nieuws aan marktpartijen verkopen deze marktpartijen ook gelijk behandelen met transparante, uniforme en werkbare regels en te betalen vergoedingen.” Aldus voorzitter Charissa Smits.

Naast belangenbehartiging wil de Branchevereniging Media Monitoring Organisaties bijdragen aan de verdere professionalisering van mediamonitoring, onder andere door onafhankelijke kennisuitwisseling binnen en buiten de branche.

De BMMO realiseert haar doelen door:

  • gesprekspartner te zijn voor stakeholders zoals uitgevers, partijen die hun rechten beheren en/of namens hen optreden, Media Monitoring Organisaties, overheden, toezichthouders en partijen die gebruik maken van de diensten Media Monitoring Organisaties;
  • als onafhankelijk kenniscentrum en bron van relevante vakinformatie op te gaan treden door het organiseren van conferenties, lezingen, publicaties van nieuwsbrieven, educatie en het (laten) uitvoeren van onderzoek. Het eerste BMMO event zal plaatsvinden op donderdag 11 mei 2023.

Tot de vijf oprichtende organisaties en eerste leden van Branchevereniging Media Monitoring Organisaties BMMO behoren Clipit, ANP, Coosto, Publistat en Monalyse. Daarnaast lopen gesprekken met geïnteresseerde potentiële leden en donateurs.

Het bestuur van de BMMO wordt gevormd door:

  • Charissa Smits; Voorzitter en lid namens Clipit
  • Thierry Thijssen; Secretaris en lid namens Coosto
  • Theo Korstanje; Penningmeester en lid namens ANP

=====

Voor evt. persvragen kunt u contact opnemen met mevrouw Charissa Smits, voorzitter van het bestuur van de Branchevereniging Media Monitoring Organisaties BMMO:
charissa@bmmo.nl
06 17760803